SofiaVet осигурява най-добрата грижа и лечение за вашите домашни любимци.

 • Първичен преглед – 30лв.
 • Всеки следващ преглед /контролен преглед – 15лв.
 • Консултация – 20лв.
 • Ортопедичен – 40-60лв.
 • Дерматологичен, офталмологичен и др. – 30лв.
 • Второ мнение – 40лв.
 • Годишна ваксина (Intervet, Merial) – 50лв.
 • Първа/втора ваксини – 50лв.
 • Ваксина срещу кучешка кашлица – 60лв.
 • Ваксина за котки Purevax RCP – 50лв.
 • Ваксина за котки Purevax FeLv – 50лв.
 • Ваксина за котки Purevax RCPChFeLv – 80лв.
 • Ваксина за зайци (Pestorin, Castorex) – 25лв.
 • Моновалентна – Бяс – 30лв.
 • Моновалентна – Лептоспироза – 30лв.
 • Издаване/преиздаване на официален/международен паспорт – 30лв.
 • Поставяне на микрочип – 50лв.
 • Външно /в цената не е включена стойността на препарата/ – 5лв.
 • Вътрешно /в цената не е включена стойността на препарата/ – 5лв.
 • Отстраняване на кърлеж – 10лв.
 • До 4часа – 20-40лв.
 • До 12часа – 30-50лв.
 • До 24часа – 50-120лв.
 • Спешна помощ при постъпване – 30-100лв.
 • Интензивни грижи за 12часов блок – 60-130лв.
 • Кислород /на час/ – 10лв.
 • Спешна реанимация при кардиопулмонален блок

котки/малки кучета – 50-80лв.

средни кучета – 80-100лв.

големи кучета – 100-150лв.

 • Кръвопреливане /цяла кръв, куче/ – 100-150лв.
 • Кръвопреливане /цяла кръв, котка/ – 80-100лв.
 • Поставяне на носен катетър за кислород – 10-30лв.
 • Поставяне на централен венозен катетър – 80-100лв.
 • Поставяне на гръдна тръба – 80-120лв.
 • Поставяне на венозен катетър/абокат – 15-20лв.
 • Система-банка – 15-20лв.
 • Система-инфузомат – 20-25лв.
 • Колоидни разтвори /за 5мл./ – 1лв.
 • Флуиди подкожно – 25-50лв.
 • Подкожна/мускулна инжекция – 5-10лв.
 • Венозна инжекция – 10-20лв.
 • Даване на лекарствен препарат през устата – 5-15лв.
 • Вземане на кръв 10-20лв.
 • Измерване на кръвно налягане – 20лв.
 • Измерване на вътреочно налягане /едностранно/ – 15лв.
 • Ширмер тест за слъзна секреция – 10лв.
 • Оцветяване на роговица с Флуоресцин – 10лв.
 • Инхалация /2бр. в деня/ – 30лв.
 • Почистване на уши – 10-30лв.
 • Почистване на анални жлези – 10-20лв.
 • Промиване на анални жлези – 20-40лв.
 • Промиване на препуциум/влагалище – 10-20лв.
 • Изрязване на нокти – 6-12лв.
 • Превръзка/шина
  • Ниво 1 – 20-30лв.
  • Ниво 2 – 40-50лв.
  • Ниво 3 – 60-70лв.
  • Ниво 4 – 80-90лв.
 • Снемане на гипсов отпечатък за гипсова протеза/ортеза – 30лв.
 • Сваляне на шевове – 10лв.
 • Промивка на уши* – 30-80лв.
 • Отстраняване на шуждо тяло от лапа* – 20-50лв.
 • Отстраняване на чуждо тяло от ухо* – 20-50лв.
 • Отстраняване на чуждо тяло от носа* – 50-80лв.
 • Отстраняване на чуждо тяло от окото* – 20-50лв.
 • Обработка на абсцес* – 50-80лв.
 • Обработка на дентален абсцес при заек* – 50-80лв.
 • Цистоцентеза – 20-40лв.
 • Поставяне на уринарен катетър на мъжко животно – 20-30лв.
 • Поставяне на уринарен катетер на женско животно – 20-50лв.
 • Клизма на куче – 40-80лв.
 • Клизма на котка – 40-60лв.
 • Стриктура на ануса при котка – 50-90лв.
 • Пункция на става – 30-60лв.
 • Абдоминоцентеза /диагностична/ – 20лв.
 • Абдоминоцентеза /терапевтична/ – 80-100лв.
 • Торакоцентеза /диагностична/ – 20лв.
 • Торакоцентеза /терапевтична/ – 80-100лв.
 • Перикардиоцентеза* – 100-200лв.
 • Почистване на зъбен камък с ултразвуков скалер*
  • Първа степен – 50лв.
  • Втора степен – 60лв.
  • Трета степен – 70лв.
  • Четвърта степен – 80лв.
 • Изваждане на млечни кучешки зъби* – 80-100лв.
 • Изваждане на млечни зъби* – 60-80лв.
 • Изрязване на зъби на гризачи* – 20-40лв.
 • Седация – 20-40лв.
 • Индукция с Propofol /1мл./ – 5лв.
 • Епидурална анестезия с Лидокаин – 30-50лв.
 • Епидурална анестезия с Бупивакаин – 40-90лв.
 • Епидурална аналгезия с опиоиди – 70лв.
 • Поставяне на епидурален кететър – 70лв.
 • Локална анестезия – 20лв.
 • Проводна анестезия – 30-60лв.
 • Венозна анестезия/мониторинг/час – 20-40лв.
 • Инхалационна анестезия /мониторинг/час – 40лв.
 • Инхалационна анестезия /позитивна вентилация/час – 60лв.
 • Анестезия на екзотични пациенти /инжективна/ – 20-40лв.
 • Анестезия на екзотични пациенти /инхалационна/ – 40лв.
 • Антиседан /”бързо събуждане”/ – 20-50лв.
 • Следоперативно обезболяване с НСПВС – 15-30лв.
 • Следоперативно обезболябане с Опиоиди – 20-60лв.
 • Обезболяване с трансдермален Patch – 40-110лв.
 • Следоперативно обезболяване с CRI с KLM – 40-80лв.
 • Кожни рани
 • първа степен – 50лв.
 • втора степен – 50-70лв.
 • трета степен – 70-90лв.
 • четвърта степен – 90-150лв.
 • пластика – 100-200лв.
 • Отстраняване на кожни тумори
 • първа степен – 80лв.
 • втора степен – 80-100лв.
 • трета степен – 100-150лв.
 • четвърта степен – 150-200лв.
 • Умбиликална херния – 80-150лв.
 • Ингвинална, скротална и фемурална херния – 100-200лв.
 • Травматична херния/евентрация – 150-250лв.
 • Перинеална херния – 150-250лв.
 • Перианални тумори – 150-300лв.
 • Екстирпация на анални жлези – 100-200лв.
 • Корекция на изпадане на ректума
 • без некроза – 100-150лв.
 • с некроза – 150-250лв.

Фрактури на екзотични пациенти /игуани, птици, гризачи/ 100 до 220 лв

 • Пластика на твърдо небце – 100-150лв.
 • Пластика на меко небце – 150-180лв.
 • Ороназална фистула – 80-180лв.
 • Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/ – 100-200лв.
 • Екстирпация на слюнчена жлеза – 150-350лв.
 • Отохематом – 80-150лв.
 • Лечебно купиране на уши – 100-150лв.
 • Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал – 100-200лв.
 • Аблация на ушния канал (TECA) – 400-600лв.
 • Ентропион, едностранно /временни корективни шевове/ – 80-100лв.
 • Ентропион, едностранно /постоянна хирургична корекция/ – 100-150лв.
 • Ектропион, едностранно – 100-150лв.
 • Рани на клепачите – 100-200лв.
 • Тумори на клепачите – 150-250лв.
 • Ектопични мигли /хирургично отстраняване – 200лв.
 • Протрузия на слъзна жлеза /Cherry eye/ – 100-180лв.
 • Еверзия на хрущял на третия клепач – 100лв.
 • Частична резекция на трети клепач – 150лв.
 • Кюретаж на булбарната повърхност на третия клепач – 30лв.
 • Отстраняване на дермоид, едностранно – 200-400лв.
 • Корнеална язва /скарификация/ – 50-100лв.
 • Корнеална язва /конюнктивална присадка/ – 100-200лв.
 • Пришиване на клепачите – 100лв.
 • Проптоза на очната ябълка – 150-200лв.
 • Енуклеация – 150-200лв.
 • Диагностична лапаротомия – куче – 100-150лв.
 • Диагностична лапаротомия – котка – 80-120лв.
 • Спленектомия – куче – 150-250лв.
 • Спленектомия – котка – 100-200лв.
 • Гастротомия – 150-250лв.
 • Ентеротомия – 150-300лв.
 • Гастротомия и ентеротомия – 300-400лв.
 • Ентероанастомоза – 300-500лв.
 • Билрот 1 и 2 – 500-1000лв.
 • Частична гастроектомия – 300-500лв.
 • Пилоропластика – 200-400лв.
 • Мегаколон – 300-600лв.
 • Инвагинация – 300-600лв.
 • Превъртане/разширение на стомаха (GDV) – 500-800лв.
 • Превантивна пексия на стомаха – 100лв.
 • Оперативно лечение на перитонит – 200-600лв.
 • Поставяне на активен дренаж – 60-100лв.
 • Чернодробна лобектомия – 400-600лв.
 • Цистотомия – 150-300лв.
 • Поставяне на цистостомален кететер – 150-250лв.
 • Отстраняване на камъни от пикочен мехур – 150-250лв.
 • Отстраняване на тумори от пикочен мехур – 200-400лв.
 • Уретротомия куче – 150-300лв.
 • Уретеротомия – 250-500лв.
 • Скротална уретростомия куче – 200-300лв.
 • Перинеална уретростомия котка – 200-400лв.
 • Травматично разкъсване на уретрата – 250-400лв.
 • Влагалищна хиперплазия – 150-350лв.
 • Вагинални тумори – епизиотомия – 200-400лв.
 • Вагинални тумори – тазов капак – 400-900лв.
 • Тестикуларни тумори – 100-150лв.
 • Изпадане на влагалище/пенис – 150-300лв.
 • Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс – 150-300лв.
 • Екстирпация на бъбрек – 250-500лв.
 • Простатен абсцес – 400-900лв.
 • Простатна циста – 300-800лв.

Моля, обърнете внимание, че посочените цени НЕ включват цената на анестезия. Тя се формира допълнително въз основа на възрастта, теглото и състоянието на пациента! 

 • Кастрация на мъжко куче до 10кг. – 70лв.
 • Кастрация на мъжко куче от 11 до 20кг. – 90лв.
 • Кастрация на мъжко куче от 21 до 40кг. – 110лв.
 • Кастрация на мъжко куче над 40кг. – 130лв.
 • Кастрация на женско куче до 15кг. – 100лв.
 • Кастрация на женско куче от 16 до 25кг. – 120лв.
 • Кастрация на женско куче от 26 до 40кг. – 140лв.
 • Кастрация на женско куче над 40кг. – 160лв.
 • Кастрация на мъжка котка – 100лв. (крайна цена, включваща венозна анестезия)
 • Кастрация на женска котка – 160лв. (крайна цена, включваща венозна анестезия и интрадермален шев с резорбируеми конци. По желание от страна на собственика или при необходимост от инхалационна анестезия, същата се заплаща допълнително)
 • Кастрация на крипторхид куче – 100-150лв.
 • Кастрация на крипторхид котка – 80-100лв.
 • Цезарово сечение куче – 200-400лв.
 • Цезарово сечение котка – 150-200лв.
 • Пиометра куче – 200-300лв.
 • Пиометра котка – 150-250лв.
 • Мастектомия куче – 200-350лв.
 • Мастектомия котка – 150-250лв.

Допълнителна такса:

 • По време на разгонване +20%
 • По време на бременност +60%
 • Затлъстяване + 20%
 • Пластика на ноздри – 120-150лв.
 • Корекция на ноздри и меко небце – 300лв.
 • Аритеноидна латерализация – 600-800лв.
 • Трахеотомия /временна/ – 150-300лв.
 • Трахеотомия /постоянна/ – 200-400лв.
 • Фрактури на ребра /гръден капак/ – 300-600лв.
 • Диафрагмална херния – 400-800лв.
 • Симфизиодеза на долна челюст – 150лв.
 • Луксация на долночелюстна става /закрито наместване/ – 100-200лв.
 • Фрактури на долна челюст – 200-400лв.
 • Фрактури на горна челюст – 300-500лв.
 • Мандибулоектомия – 300-500лв.
 • Фрактури на пръста – 150-300лв.
 • Ампутация на пръст – 100-200лв.
 • Фрактури метакарпус/метатарзус куче – 200-300лв.
 • Фрактури метакарпус/метатарзус котка – 150-300лв.
 • Фрактури киткова става – 250-400лв.
 • Фрактури тарзална става – 250-400лв.
 • Фрактури на екзотични пациенти – 100-250лв.
 • Фрактури улна – 250-400лв.
 • Монтегия фрактура – 300-500лв.
 • Фрактури радиус – 250-500лв.
 • Фрактури хумерус – 250-500лв.
 • Фрактури лопатка
  • Тяло и гребен – 250-300лв.
  • Шийка – 300-400лв.
  • Ставна /glenoid/ – 400-500лв.
 • Фрактури тибия – 250-500лв.
 • Фрактури бедрена кост – 250-500лв.
 • Бедрена шийка или интеркондиларна /ставна/ – 500лв.
 • Фрактури таз
  • Илиум /винтове, серклажи/ – 250-400лв.
  • Илиум /пластина, костен цимент/ – 300-500лв.
  • Ацетабулум – 350-600лв.
  • Илиум и ацетабулум – 450-600лв.
  • Сакроилиачно отделяне – 250-500лв.
 • Корективни ортопедични операции
  • Двойна остеотомия на таза (DPO) – 900лв.
  • Тройна остеотомия на таза (TPO) – 900лв.
  • Дартропластика /едностранно/ – 600-800лв.
  • Симфизиодеза – 400-500лв.
  • Деинервация при тазобедрена дисплазия – 300-400лв.
 • Скъсана предна кръстосана връзка /изкуствени връзки/
  • При пациент до 15кг. – 250лв.
  • При пациент от 16 до 50кг. – 400лв.
  • При пациент над 50кг. – 500лв.
  • + менисцектомия – +100лв.
 • Скъсана предна кръстосана връзка /корективни техники/
  • ТТА – 600лв.
  • Модифициран ТТА – 400-600лв.
  • Тройна тибиална остеотомия (ТТО) – 600лв.
  • Нивелиране на тибиалното плато (TPLO) – 800лв.
  • TPLO – CORA  техника – 450-700лв.
 • Руптура на ахилесово сухожилие – 150-400лв.
 • Руптура на ахилесово сухожилие + временна артродеза – 300-600лв.
 • Възстановяване на сухожилия – 250-500лв.
 • Раменна/бедрена остеохондроза /отстраняване на хрущялна лапа – 400-600лв.
 • UAP с възстановяване на РА – 300-500лв.
 • UAP с отстраняване на РА – 250-400лв.
 • Отстраняване на фрактуриран Processus coronoideus – 400-600лв.
 • Проксимална остеотомия на улната – 500-700лв.
 • Миотомия на брахиалния мускул (при лакътна дисплазия) – 500-600лв.
 • Корективна остеотомия на улна с мастна трансплантация – 350-600лв.
 • Дистална корективна остеотомия на улната (едностранна или двустранна) – 300-450лв.
 • Корективна остеотомия на радиус – 400-600лв.
 • Луксация на тазобедрена става
  • Закрито напестване – 100-200лв.
  • Оперативно наместване /toggle pin/ – 400-600лв.
 • Луксация на колянното капаче /Slocum техники/
  • Куче до 15кг. 1кост – 400лв.
  • Куче над 15кг. 1кост. – 500лв.
  • Куче до 15кг. 2 кости – 600лв.
  • Куче над 15кг. 2 кости – 700-800лв.
 • Луксация на тарзална става /изкуствени връзки/ – 350-700лв.
 • Луксация на лакътна става /закрито наместване/ – 100-200лв.
 • Луксация на лакътна става /оперативно наместване/ – 250-500лв.
 • Панкарпална артродеза – киткова става /котка/ – 350-600лв.
 • Панкарпална артродеза – киткова става /куче/ – 400-700лв..
 • Лакътна артродеза /стандартна/ 600-800лв.
 • Частична артродеза – киткова става – 300-400лв.
 • Частична артродеза /вентрален достъп/ – 600-800лв.
 • Пантарзална артродеза – тарзална става /котка/ – 350-500лв.
 • Пантарзална артродеза – тарзална става /куче/ – 600-800лв.
 • Частична артродеза – тарзална става – 300-400лв.
 • Ампутация на пръст – 150лв.
 • Ампутация на гръден крайник /котка/ – 150-300лв.
 • Ампутация на гръден крайник /куче/ – 150-400лв.
 • Ампутация на тазов крайник /котка/ – 150-300лв.
 • Ампутация на тазов крайник /куче/ – 150-400лв.
 • Отстраняване на импланти
  • Интрамедуларни игли – фемур, хумерус, тибия – 100лв.
  • Външен фиксаж – 50-100лв.
  • Пластина метакарпус/метатарзус – 50-100лв.
  • Пластина рамо/бедро/таз – 150-300лв.
 • Вентрален слот – 400-900лв.
 • Хемиламинектомия – 400-900лв.
 • Дорзална ламинектомия – 400-900лв.
 • Фрактури на прешлени – 400-900лв.
 • Компресионни фрактури с използване на костен цимент – 600-900лв.
 • Корпектомия със стабилизация – 700-900лв.
 • Пълна кръвна картина – 20лв.
 • Биохимични показатели /за показател/ – 5лв.
 • Стандартен панел /ПКК + 6 биохимични показателя/ – 50лв.
 • Разширен панел /ПКК + 10 биохимични показателя/ – 60лв.
 • Предоперативен панел /Стандартен панел + ВСК/ – 50лв.
 • Предоперативно измерване на ВСК – 10лв.
 • Вземане на цереброспинална течност – 80-150лв.
 • Cross-match при кръвопреливане – 25лв.
 • Тест за определяне на кръвна група при котки – 80лв.
 • Тест за аглутинация – 10лв.
 • Измерване на глюкоза /глюкомер/ – 10лв.
 • Глюкозна крива – 50-100лв.
 • Изследване на урина
  • Тест лента + Рефрактометър – 15лв.
  • Седимент – 20лв.
 • Изследване на изпражнения
  • Нативно – 15лв.
  • Копроовоскопия – 30лв.
 • Кожна проба – 20лв.
 • Посявка за дерматофити – 35лв.
 • Серологични тестове 1ва група – 35лв.
  • Парвовироза
  • Гана
  • Котешка левкемия
  • Котешки корона вирус
  • Бруцелоза
  • Дирофилария
  • Токсоплазмоза
  • Лептоспироза
 • Серологични тестове 2ра група – 40лв.
  • FiV/FeLV
  • CDV/CiV
  • CPV/CDV
 • Серологични тестове 3та група – 45лв.
  • CPV/CCV/Giardia
  • Felicheck – FiV/FeLV/Heartworm
  • 4D /дирофилариоза,анаплазмоза, ерлихиоза, лаймска болест/
 • Биопсии
  • Тънкоиглена аспирационна биопсия – 40лв.
  • Биопсия под ехографски контрол – 60лв.
  • Костно-мозъчна биопсия – 100лв.
  • Тъканна биопсия /изпраща се в референтна лаборатория в Германия/ – 220лв.

Рентгенография:

 • Снимка в една проекция – 30лв.
 • Всяка следваща снимка – х 20лв.
 • Рентгенографско изследване с контраст (хранопровод, стомах, черва) – 100-400лв.
 • Разчитане на рентгенографии – 20лв.

 

 • Сертифициране за тазобедрена дисплазия – 200лв.
 • Сертифициране за тазобедрена + лакътна дисплазия – 300лв.
 • Сертифициране за пателарна луксация – 100лв

 

 • Ехография /коремни органи/ – 30-50лв.