Вътрешни болести

В SofiaVet извършваме диагностика и адекватно лечение на редица заболявания на вътрешните органи и системи. В това число: респираторни, стомашно-чревни, ендокринни, уринарни, болести на сърдечно-съдовата система, чернодробни, имунологични, онкологични, инфекциозни.

Използваме съвременни методи за диагностика и различни консервативни или инвазивни техники за лечение на заболяванията.

При нужда пациентът се хоспитализира и се поставя под адекватен мониторинг в специално оборудвани за целта боксове.