Лабораторни изследвания

Лабораторните изследвания са от изключително значение за правилното поставяне на диагноза.

В лабораторията на SofiaVet има възможност за извършване на широка гама от параклинични изследвания:

  • кръвни показатели
  • биохимични профили
  • серологични тестове
  • функционални тестове
  • изследване на урина
  • изследване на изпражнения
  • дерматофитни тестове