Образна диагностика

Ехографското изследване е уникално по рода си, защото ни дава ценна клинична информация не само за формата, структурата и размера на органите, но и за тяхната функция. Това е едно от най-полезните изследвания за оценка на вида и функцията на коремните органи. Използва се като основен метод при диагностиката и следенето на бременност.

В центърът ни освен като диагностичен метод ехографията се използва и за подпомагане извършването на различни специфични манипулации, като например вземането на тънкоиглена биопсия под ехографски контрол от органи с променена структура, извършването на различни центези от органи, цисти, образувания и т.н.

В SofiaVet извършваме разчитане на рентгенови снимки, ранна диагностика за тазобедрена и лакътна дисплазия на млади пациенти, както и сертифициране на животни над една година. Издадените сертификати са международно признати (вкл. FCI и IEWG), а разчитането се извършва в лицето на д-р Асен Милев, който е дипломиран като експерт в областта от Германска асоциация на рентгенолозите за генетични заболявания на опорно-ставния апарат и костите (GRSK). 

Центърът ни разполага с дигитален рентгенов апарат за извършването на качествени рентгенографии.