Онкология

Онкологията обхваща много голяма част от ветеринарната медицина и за съжаление в наши дни все по-често се сблъскваме с проблемите, които тя предизвиква.

В SofiaVet се извършва диагностика и адекватно лечение на различни онкологични заболявания.

Повечето случаи се нуждаят от хирургична намеса, но когато това е невъзможно или не е препоръчително се преминава към вариант на химиотерапевтично лечение с цел подобряване качеството на живот на пациента.